Het Meer – fase 3

In fase 1 en 2 van Het Meer bouwden we gezins- en levensloopbestendige woningen.
Ook in de derde fase van dit plan gaan we bouwen. We realiseren hier negen gezinswoningen.

Bewonersavond

Op dinsdag 22 mei organiseren we een informatieavond voor dit project, locatie en tijdstip volgen. Tijdens deze informatieavond zijn plattegronden van de woningen beschikbaar.

Toewijzing

Van woensdag 30 mei 12.00 uur tot en met woensdag 6 juni 12.00 uur worden de woningen geadverteerd op De Woningzoeker. Dit is de enige mogelijkheid om te reageren op de nieuwbouwwoningen.
In week 25 starten we met de toewijzingsgesprekken.

*** Let op: het is mogelijk dat deze planning wijzigt. ***

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor een huurwoning in dit nieuwbouwproject? Geef u dan op via info@bwij.nl of 038-3323399. Wij plaatsen u vrijblijvend op een belangstellendenlijst en sturen u nieuwsberichten. Als u zich hebt opgegeven maar geen nieuwsbericht van ons heeft ontvangen, wilt u dan contact met ons opnemen?

Update: 28 februari 2018