Locatie Trekschuit

Onlangs heeft Beter Wonen de locatie Trekschuit aan de Slenkstraat aangekocht. Inmiddels startte een sloopbedrijf met hun werkzaamheden. Ook is een start gemaakt met de planontwikkeling voor nieuwbouw op dit terrein. De plannen staan nog in de kinderschoenen maar gedacht wordt aan een combinatie van levensloopwoningen en gestapelde bouw.

Vorderingen sloop

Update 3 juli 2019