Drostenstraat/Erfgenamenstraat

Sloop en nieuwbouw aan de Drostenstraat

Al jaren wordt gesproken over sloop van de flatwoningen aan de Drosten- en Erfgenamenstraat. Inmiddels zijn de plannen een stuk concreter geworden.

In oktober 2019 nodigden we de bewoners van de flatwoningen aan de Drostenstraat uit voor een informatieavond over de sloop- en nieuwbouwplannen. De sloop van Drostenstraat 1 t/m 24 gepland staat in het najaar van 2020. De sloop van Drostenstraat 25 t/m 48 volgt ongeveer een jaar later.

Vervangende woonruimte

Als wij woningen afbreken, zorgen wij voor vervangende woonruimte. Hierover voeren we met alle bewoners individuele gesprekken. De bewoners van Drostenstraat 1 t/m 24 hebben we inmiddels allemaal gesproken. De verhuizingen komen op gang.

Nieuwbouw

Na de sloop volgt nieuwbouw. Architectenbureau De Velde is ingeschakeld om samen met alle partijen (inclusief de huidige huurders) tot een haalbaar plan te komen. Zoals het er nu uitziet, komt er opnieuw hoogbouw aan de Drosten- en Erfgenamenstraat.

Tijdelijke verhuur

Woningzoekenden die met spoed op zoek zijn naar woonruimte, komen in aanmerking voor tijdelijke huur van de flatwoningen aan de Drostenstraat. De woningen worden verhuurd tot 1 december 2020. Op deze datum moet de woning onbewoond en leeg zijn. De huurders die een tijdelijke huurovereenkomst aangaan, helpen wij niet bij het vinden van vervangende woonruimte. Hiervoor is de tijdelijke huurder zelf verantwoordelijk.

Tijdelijke verhuur via CareX

CareX verzorgt de tijdelijke verhuur van de flatwoningen aan de Drostenstraat. Als u belangstelling heeft voor een woning is de werkwijze als volgt:

  1. Inschrijven via de website https://www.carex.nl/pandzoekers/inschrijven/
  2. Stuur een e-mail naar CareX met een korte uitleg waarom u op zoek bent naar een tijdelijke woning.

Op deze manier komt u in het selectieproces bij CareX. Als er een geschikte woning beschikbaar komt, nemen zij contact met u op.

Meer weten over tijdelijke huur?

Wilt u meer weten over tijdelijke huur van een woning aan de Drostenstraat dan kunt u contact opnemen met CareX via 038-302 0060 of overijssel@carex.nl.

Update: 16 juni 2020