Drostenstraat/Erfgenamenstraat

Sloop en nieuwbouw aan de Drostenstraat

Al jaren wordt gesproken over sloop van de flatwoningen aan de Drosten- en Erfgenamenstraat. De plannen zijn in de afgelopen maanden een stuk concreter geworden.

Eind april ontvingen de bewoners van de flatwoningen een brief van ons dat de sloop van Drostenstraat 1 t/m 24 gepland staat na de zomer van 2020. De sloop van Drostenstraat 25 t/m 48 volgt ongeveer een jaar later.

Vervangende woonruimte

Als wij woningen afbreken, zorgen wij voor vervangende woonruime voor de bewoners. Hierover voeren we met alle bewoners individuele gesprekken. We starten hiermee na de zomervakantie.

Nieuwbouw

Na de sloop volgt nieuwbouw. Hoe dit er uit komt te zien, bespreken we momenteel met de gemeente Kampen. Een architectenbureau is ingeschakeld om samen met alle partijen (inclusief de huidige huurders) tot een haalbaar plan te komen. We verwachten dat het concept stedenbouwkundigplan na de zomer klaar is. Zoals het er nu uitziet, komt er opnieuw hoogbouw aan de Drosten- en Erfgenamenstraat.

Tijdelijke verhuur

Als een bewoner verhuist naar vervangende woonruimte, kan de flat aan de Drostenstraat tijdelijk gehuurd worden. We sluiten dan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd af.

Wie komen in aanmerking voor tijdelijke verhuur?

  • Kandidaten zonder minderjarige inwonende kinderen (maximaal 3 volwassenen per woning).
  • Kandidaten met een (gezamenlijk) vast inkomen tot maximaal € 38.035,- bruto per jaar (prijspeil 2019).
  • Kandidaten die over een terugkeeradres van 1e graads familie (ouders/broer/zus) in Nederland beschikken.

Wilt u meer weten over tijdelijke huur van een woning aan de Drostenstraat dan kunt u contact met ons opnemen via 038-332 33 99 of info@bwij.nl. Uiteraard kunt u tijdens onze openingstijden ook bij ons op kantoor komen.

Update: 4 juni 2019