Drostenstraat/Erfgenamenstraat

Sloop en nieuwbouw aan de Drostenstraat

Al jaren wordt gesproken over sloop van de flatwoningen aan de Drosten- en Erfgenamenstraat. Inmiddels zijn de plannen een stuk concreter geworden.

In oktober 2019 nodigden we de bewoners van de flatwoningen aan de Drostenstraat uit voor een informatieavond over de sloop- en nieuwbouwplannen. De sloop van Drostenstraat 1 t/m 24 gepland staat in het najaar van 2020. De sloop van Drostenstraat 25 t/m 48 volgt ongeveer een jaar later.

Vervangende woonruimte

Als wij woningen afbreken, zorgen wij voor vervangende woonruimte. Hierover voeren we met alle bewoners individuele gesprekken. De bewoners van Drostenstraat 1 t/m 24 hebben we inmiddels allemaal gesproken. De verhuizingen komen op gang.

Nieuwbouw

Na de sloop volgt nieuwbouw. Architectenbureau De Velde is ingeschakeld om samen met alle partijen (inclusief de huidige huurders) tot een haalbaar plan te komen. Zoals het er nu uitziet, komt er opnieuw hoogbouw aan de Drosten- en Erfgenamenstraat.

Tijdelijke verhuur

Als een bewoner verhuist naar vervangende woonruimte, kan de flat aan de Drostenstraat tijdelijk gehuurd worden. We sluiten dan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd af.

Wie komen in aanmerking voor tijdelijke verhuur?

  • Kandidaten zonder minderjarige inwonende kinderen (maximaal 3 volwassenen per woning).
  • Kandidaten met een (gezamenlijk) vast inkomen tot maximaal € 38.035,- bruto per jaar (prijspeil 2019).
  • Kandidaten die over een terugkeeradres van 1e graads familie (ouders/broer/zus) in Nederland beschikken.

Wilt u meer weten over tijdelijke huur van een woning aan de Drostenstraat dan kunt u contact met ons opnemen via 038-332 33 99 of info@bwij.nl. Uiteraard kunt u tijdens onze openingstijden ook bij ons op kantoor komen.

Update: 5 februari 2020