Burg. Meijerweg/Plasweg

Aan en in de woningen aan de Burg. Meijerweg 1 t/m 17 en Plasweg 4, 6 en 8 wordt de komende tijd veel onderhoud uitgevoerd. Eind maart is gestart met de kozijnvervanging. De nieuwe kozijnen worden geplaatst aan de voorzijde, achterzijde en, indien van toepassing, ook in de zijgevel.

Inmiddels is ook gestart met het uithakken van het voegwerk. Als al het voegwerk verwijderd is, brengen we nieuwe spouwisolatie aan waardoor de woningen een hogere isolatiewaarde krijgen. Volgens de planning wordt in juni het nieuwe voegwerk aangebracht.

De woningen in dit complex hebben een keukenuitbouw en dakkapellen. De daken en wanden van de uitbouwen en de beplating van de dakkapellen worden tijdens deze onderhoudsronde vervangen. Hopelijk zijn de weersomstandigheden ons de komende tijd goed gezind.

Overlast tijdens werkzaamheden

U leest het, er worden veel werkzaamheden uitgevoerd in en aan het oudste woningbezit van Beter Wonen. Dit alles vraagt veel medewerking en doorzettingsvermogen van huurders. Er is veel overlast maar iedereen die aan dit onderhoud meewerkt probeert in goed overleg met de bewoners de overlast te beperken en dragelijk te houden.

We hopen dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen en dat door deze intensieve onderhoudswerkzaamheden de woningen nog jarenlang woonplezier opleveren!

Voortgang werkzaamheden 
 

Het eindresultaat aan de Burg. Meijerweg