Het Meer – fase 3

In fase 1 en 2 van Het Meer bouwden we eengezins- en levensloopbestendige woningen.
Ook in de derde fase van dit plan gaan we bouwen. We realiseren hier negen eengezinswoningen.

Inloopavond

Op dinsdag 22 mei 2018 organiseren we een inloopavond voor belangstellenden van Het Meer- fase 3. De avond duurt van 19.00 uur tot 20.30 uur. U bent deze avond van harte welkom op ons kantoor, Dorpsweg 2 in IJsselmuiden. Aangezien er geen vast programma is, kunt u binnenlopen wanneer het u uitkomt.
Tijdens deze informatieavond zijn brochures met informatie en plattegronden van de woningen beschikbaar. Uiteraard beantwoorden we ook graag uw eventuele vragen over toewijzing en huur van een woning.

Advertentie

Van woensdag 30 mei 12.00 uur tot en met woensdag 6 juni 12.00 uur worden de woningen geadverteerd op De Woningzoeker. Dit is de enige mogelijkheid om te reageren op de nieuwbouwwoningen. In week 25 starten we met de toewijzingsgesprekken.

Inkomensverklaring

Voor het vaststellen van het inkomen bij toewijzing van een woning gebruiken we een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Als u gaat reageren op een woning, verzoeken wij u nu al een inkomensverklaring over 2016 bij de Belastingdienst aan te vragen van u en uw eventuele partner. Is uw inkomensverklaring van 2017 al aanwezig, dan graag deze aanvragen. U kunt de inkomensverklaring(en) downloaden via mijn.belastingdienst.nl. Hiervoor heeft u een DigiD-code nodig. U kunt ook bellen met het gratis telefoonnummer 0800-0543. De verklaring moet uiterlijk 8 juni 2018 bij ons zijn ingeleverd. Hebben wij uw inkomensverklaring op 8 juni niet ontvangen, dan kunt u geen aanspraak maken op één van deze woningen.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor een huurwoning in dit nieuwbouwproject? Geef u dan op via info@bwij.nl of 038-3323399. Wij plaatsen u vrijblijvend op een belangstellendenlijst en sturen u nieuwsberichten. Als u zich hebt opgegeven maar geen nieuwsbericht van ons heeft ontvangen, wilt u dan contact met ons opnemen?

Update: 15 mei 2018