Drostenstraat

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de sloop en nieuwbouw aan de Drostenstraat in IJsselmuiden. Het meest recente bericht staat bovenaan de pagina. 

Advertentie op De Woningzoeker

In maart 2022 adverteerden we de advertenties voor de 24 appartementen in blok 2. Hierna startte het selectieproces.

Informatiemoment

Op donderdag 3 maart 2022 organiseerden we een informatiemoment voor belangstellenden.

Toewijzing
Voor de 4 appartementen met 1 slaapkamer krijgen jongeren tot en met 22 jaar voorrang. Voor de appartementen met 2 of 3 slaapkamers komen alle leeftijdsgroepen in aanmerking. Bij toewijzing moeten we voldoen aan de regelgeving rondom Passend Toewijzen.

Informatie nieuwbouw
De nieuwbouw bestaat uit twee blokken van 24 appartementen. In de gebouwen komen verschillende types appartementen. De appartementen hebben 1, 2 of 3 slaapkamers en de gebouwen krijgen 4 woonlagen. De appartementen op de 2e, 3e en 4e woonlaag zijn allemaal met een lift bereikbaar. Voor de appartementen komen alle doelgroepen in aanmerking. Doordat de appartementen gelijkvloers zijn, zijn ze ook zeer geschikt voor senioren. De oplevering van blok 2 staat staat gepland voor het eerste kwartaal van 2023.

Brochure 48 appartementen Drostenstraat (blok 2)

De brochure van de 48 appartementen aan de Drostenstraat staat online. Van de brochure is een download beschikbaar, klik hier voor de download. Ten opzichte van blok 1 zijn er geen wijzigingen in plattegronden et cetera. We voegden alleen een aantal verduidelijkingen toe. 
Liever een papieren brochure? Neem dan contact met ons op via 038-332 33 99 of info@bwij.nl. Op verzoek sturen wij de brochure graag toe.

BWIJ-Brochure_Drostenstraat-0521_WEB-blok-2

Film nieuwbouw blok 1 en sloop blok 2

Veel belangstelling voor nieuwbouw Drostentraat

Eén week stonden de appartementen online op De Woningzoeker. In die week reageerden maar liefst meer dan 600 woningzoekenden op de 24 appartementen! Wat vindt manager Financiën en Beleid Stefan Klein Koerkamp daar van? 

Stefan is verheugd dat Beter Wonen na drie jaar, eindelijk weer nieuwbouw oplevert in IJsselmuiden. “Dit aantal reacties bevestigt dat er woningnood is en behoefte aan nieuwbouw”. Daarbij merkt hij op, dat het aantal reacties op bestaande woningen de laatste tijd overigens ook toeneemt. “Naast starters en bewoners van koopwoningen, reageerden ook veel huurders van Beter Wonen op de nieuwbouwappartementen. Daar ben ik blij mee want daardoor creëren we doorstroming binnen ons woningbezit en kunnen we nog meer woningzoekenden helpen.”

De toekomstige bewoners moeten nog wel even geduld hebben voordat ze hun woning betrekken. De oplevering staat gepland rond april 2022. Waarom dan al zo vroeg toewijzen? “Dat is omdat we de toekomstige bewoners de mogelijkheid willen geven eigen keuzes te maken voor keuken en sanitair in onze onlangs gedeeltelijk vernieuwde woonwinkel.”

Advertentie De Woningzoeker

Van woensdag 18 augustus tot woensdag 25 augustus 2021 werd de nieuwbouw Drostenstraat 1 t/m 24 geadverteerd op de site van De Woningzoeker. Deze advertenties waren de enige mogelijkheid om aan te melden voor de appartementen. Inmiddels voeren we gesprekken met de kandidaten om te beoordelen of we een appartement toe kunnen wijzen.

Brochure 48 appartementen Drostenstraat (blok 1)

De brochure van de 48 appartementen aan de Drostenstraat staat online. Van de brochure is een download beschikbaar, klik hier voor de download.
Liever een papieren brochure? Neem dan contact met ons op via 038-332 33 99 of info@bwij.nl. Op verzoek sturen wij de brochure graag toe.

BWIJ-Brochure_Drostenstraat-0521_compressed

Informatiemomenten nieuwbouw

Op 29, 30 juni en 1 juli 2021 organiseerden we informatiemomenten over de nieuwbouwplannen aan de Drostenstraat. De download van de presentatie van de digitale bijeenkomst op 29 juni vindt u hier.

2021-06-29-Presentatie-informatieavond-compressed

Onthulling bouwbord

Met een ferme ruk onthulden wethouder Van der Sluis en Hendrik Hoogenkamp, directeur van Beter Wonen, op donderdag 3 juni 2021 het bouwbord aan de Drostentraat. Deze handeling was het startsein voor de nieuwbouw.

Ook RTV IJsselmond besteedde aandacht aan deze mijlpaal.

Film sloop Drostenstraat

Om plaats te maken voor nieuwbouw aan de Drostenstraat werd het bestaande woongebouw gesloopt.
Lagemaat Sloopwerken voert de sloop uit, Mateboer Groep BV realiseert de nieuwbouw. Kijkt u mee naar de sloop van het eerste blok?

RTV IJsselmond

Op 19 maart interviewde Radio IJsselmond onze directeur Hendrik Hoogenkamp over de sloop en nieuwbouw aan de Drostenstraat. Klik hier voor het hele nieuwsitem.

Nieuwbericht 9 maart 2021

Na het uithuizen van de bewoners en vele maanden van voorbereidingen die lang niet altijd zichtbaar waren, was het maandag 8 maart 2021 zover: de sloop aan de Drostenstraat startte. Een bijzonder moment voor Beter Wonen én IJsselmuiden.

Sloop

Maart 2021 staat in het teken van de sloop van het eerste flatgebouw aan de Drostenstraat. Lagemaat Sloopwerken voert de werkzaamheden uit. Zij doen dit op een duurzame manier door onder andere het vrijkomende materiaal te scheiden.

Herinneringen

De sloop van de flat brengt heel wat teweeg in IJsselmuiden. We horen dat veel IJsselmuidenaren hun woon carrière gestart zijn in de flats en hier met weemoed op terug kijken. Ook lezen we berichten van mensen die in deze buurt opgegroeid zijn of de bouw hebben meegemaakt. Met het verdwijnen van de flats, komen er veel herinneringen boven.
Af en toe horen we ook kritische geluiden, want is het wel nodig om flats van ongeveer 50 jaar te slopen? Het antwoord op deze vraag is een volmondig ‘ja’. De woningen voldoen echt niet meer aan de huidige wooneisen.

Nieuwbouw

Nadat het terrein vrij is van sloopmateriaal gaat Mateboer Bouw BV aan de slag. De nieuwbouw start in het tweede kwartaal van 2021. Binnenkort komen de tekeningen en plattegronden van de woningen beschikbaar.
Het nieuwe appartementengebouw bestaat uit vier woonlagen. Alle appartementen zijn gelijkvloers. De etages zijn met een lift bereikbaar. Dit maakt de appartementen geschikt voor alle leeftijden.
De nieuwe appartementen hebben geen gasaansluiting en worden goed geïsoleerd. De flats die in de jaren 60 gebouwd zijn om aan de destijds snel toenemende vraag naar woningen te voldoen, worden nu vervangen door woningen met een duurzaam karakter die op de toekomst zijn voorbereid.

Sloop en nieuwbouw aan de Drostenstraat

De flats aan de Drostenstraat worden vervangen door nieuwbouw. De voorbereidingen voor de sloop van Drostenstraat 1 t/m 24 begonnen eind 2020. Maandag 8 maart 2021 werd de sloop, na maandenlange voorbereiding, zichtbaar.

De sloop van Drostenstraat 25 t/m 48 start naar verwachting eind 2021/begin 2022.

In de nieuwbouw komen verschillende types appartementen. De appartementen hebben 1, 2 of 3 slaapkamers en de gebouwen krijgen 4 woonlagen. In tegenstelling tot het huidige gebouw, komen er namelijk ook een aantal appartementen op de begane grond. De appartementen op de 2e, 3e en 4e woonlaag zijn allemaal met een lift bereikbaar.

Voor de appartementen komen alle doelgroepen in aanmerking. Doordat de appartementen gelijkvloers zijn, zijn ze ook zeer geschikt voor senioren. De locatie en afmeting van de gebouwen komt ongeveer overeen met de bestaande situatie.

Vervangende woonruimte

Als wij woningen afbreken, zorgen wij voor vervangende woonruimte. Hierover voeren we met alle bewoners gesprekken.

Erfgenamenstraat

We werken aan de plannen voor sloop- en nieuwbouw aan de Erfgenamenstraat. Hiervoor zijn nog geen planning en plan bekend.

Tijdelijke verhuur via CareX

De woningen die door verhuizing tijdelijk beschikbaar komen, worden verhuurd door CareX. Meer daarover leest u op https://bwij.nl/ik-wil-huren/info-voor-woningzoekenden/tijdelijke-verhuur-drostenstraat

Belangstelling

Heeft u belangstelling voor dit project? Geef dan uw adresgegevens en e-mailadres via info@bwij.nl aan ons door. U ontvangt een nieuwsbrief als er informatie beschikbaar is.

Update: februari 2022