Het Meer – fase 3

In fase 1 en 2 van Het Meer bouwden we eengezins- en levensloopbestendige woningen.
Ook in de derde fase van dit plan gaan we bouwen. We realiseren hier negen eengezinswoningen. De woningen worden naar verwachting begin 2019 opgeleverd.

Brochure

We stelden een brochure samen met informatie over de eengezinswoningen. Hierin leest u onder andere over de indeling van de woningen, toewijzing en huurprijzen. Ook zijn de plattegronden in de brochure opgenomen. Klik hier om de informatiebrochure te bekijken.

Inloopavond

Op dinsdag 22 mei 2018 organiseerden we een inloopavond voor belangstellenden van Het Meer- fase 3. Belangstellenden maakten gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen over toewijzing en technische aspecten van de appartementen. Tijdens deze informatieavond kwam de brochure met informatie en plattegronden van de woningen beschikbaar.

Advertentie nieuwbouw

Van woensdag 30 mei 12.00 uur tot en met woensdag 6 juni 12.00 uur werden de woningen geadverteerd op De Woningzoeker. Inmiddels zijn alle woningen toegewezen.

Voortgang werkzaamheden

26 maart 2018 – voorbereidingen op de bouw

16 mei 2018 – het bouwbord is geplaatst

28 mei 2018 – heien

6 juni 2018 – fundering

27 juni 2018

28 juni – 5 juli 2018

22 augustus 2018


20 september 2018

8 oktober 2018

19 oktober 2018

6 november 2018

11 december 2018

18 december 2018 – De sleuteluitgifte!

Update: 18 december 2018