Uw mening telt

Wij vinden onze belanghouders belangrijk. Regelmatig vragen wij naar hun mening en verwachtingen ten opzichte van Beter Wonen.

Wij hebben regelmatig contact met:

  • huurders
  • het bestuur van de huurdersvereniging en dorpsbelangen
  • vertegenwoordigers van de gemeente Kampen en politieke partijen
  • collega corporaties
  • vertegenwoordigers van lokale instellingen

In 2015 organiseerden we op 21 april de belanghoudersbijeenkomst ‘Van belanghouder naar samenwerkingspartner’. Een moment om in ontspannen setting te horen wat belanghouders van ons vinden, hoe zij onze organisatie zien en wat zij in de toekomst van ons verwachten. De input gebruiken wij voor ons ondernemingsplan.

Tijdens deze middag was een afvaardiging van gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, plaatselijke instanties en huurdersbelangen aanwezig om hun mening met ons te delen. Ook collega corporaties waren van de partij.
Onze directeur/bestuurder Hendrik Hoogenkamp trapte de bijeenkomst af met een welkomstwoord en uitleg over de veranderingen in de corporatiewereld waaronder de nieuwe woningwet. Hij benadrukte hierbij het grote belang van samenwerking.

Krantenkoppenspel

Tijdens de middag gaven onze belanghouders door middel van krantenkoppen aan, hoe Beter Wonen in 2025 de media haalt. Dit resulteerde in zeer uiteenlopende krantenkoppen.
Van onder andere ‘Beter Wonen geeft signaal af over grote toename hulpvraag’ en ‘Beter Wonen komt met flexibele woonunits’ tot ‘Gemeente zorgt ruim voor uitbreiding woningbezit Beter Wonen’ en ‘Huurders stemmen niet op voorhand in met visie en prestatieafspraken’.
Aan de hand van deze krantenkoppen werden onderwerpen verder uitgediept. Dit resulteerde in de volgende Krantenpagina.

Geslaagde middag

We kijken terug op een geslaagde middag waar in een goede sfeer zinvolle discussies gevoerd werden. Niet onbelangrijk: door deze middag kunnen we lijnen binnen het ondernemingsplan uitzetten en daarmee ons beleid bepalen.