Uw mening telt

Wij vinden onze belanghouders belangrijk. Regelmatig vragen wij naar hun mening en verwachtingen ten opzichte van Beter Wonen.

Wij hebben regelmatig contact met:

  • huurders
  • het bestuur van de huurdersvereniging en dorpsbelangen
  • vertegenwoordigers van de gemeente Kampen en politieke partijen
  • collega corporaties
  • vertegenwoordigers van lokale instellingen

Belanghoudersbijeenkomst 2018

Ontmoeten is belangrijk voor ons, wij willen immers graag weten wat er bij onze belanghouders leeft. Daarom organiseerden we op 17 mei een bijeenkomst met als thema ‘Duurzaamheid’. De bijeenkomst hielden we bij Kalter Aardbeien, waar de lekkerste aardbeien duurzaam geteeld worden.

Een gevarieerde groep genodigden ontmoetten elkaar op ontspannen wijze waarna zij werden verwelkomd door onze directeur-bestuurder Hendrik Hoogenkamp. Uiteraard werd stil gestaan bij de verduurzamingsopgave van Beter Wonen en werden de highlights uit het visitatierapport dat onlangs beschikbaar is gekomen, doorgenomen. Over het visitatierapport leest u meer op pagina … van deze WoonWijzer.

Kalter Aardbeien
Annet Kalter van Kalter Aardbeien, vervolgde de middag door te vertellen over hun bedrijfsvoering. Het bedrijf teelt aardbeien met behulp van aardwarmte en zonnepanelen. Ook voor dit bedrijf geldt, dat de samenwerking met (collega)bedrijven van groot belang is. Alleen ga je wellicht sneller maar samen kom je verder, is ook hier het motto dat breed uitgedragen wordt.

Energie
Hanzehogeschool Groningen nam het gezelschap mee in de wereld van duurzame energie. We spraken onder andere over het energieverbruik in Nederland, de energietransitie, duurzaam opwekken van energie door middel van zonnepanelen, windturbines en andere bronnen. Aan de hand van een spel, de We Energy-game, namen de teams vervolgens beslissingen over de energievoorzieningen voor Wilsum en IJsselmuiden.
Dat elke beslissing zowel voor- als nadelen heeft, werd tijdens het spel duidelijk. Want een windturbines leveren veel energie maar worden bewoners blij van een windmolenpark in de achtertuin en wat vindt de wetgeving hier eigenlijk van? Zijn zonnepanelen een betere optie dan? Misschien wel, maar vervul je hiermee de energievraag voldoende? Plussen en minnen, wikken en wegen, een ingewikkelde uitdaging.


Bedankt!
Ter afsluiting konden de aanwezigen deelnemen aan een rondleiding door het bedrijf van Kalter Aardbeien. Wilt u meer weten over dit bedrijf neem dan een kijkje op www.kalteraardbeien.nl.

Met een goed gevulde bak aardbeien keerden wethouder en vertegenwoordigers van de gemeente, collega corporaties, samenwerkingspartners en huurders, richting huis. Allen bedankt voor jullie input en enthousiasme!

Belanghoudersbijeenkomst 2015

In 2015 organiseerden we op 21 april de belanghoudersbijeenkomst ‘Van belanghouder naar samenwerkingspartner’. Een moment om in ontspannen setting te horen wat belanghouders van ons vinden, hoe zij onze organisatie zien en wat zij in de toekomst van ons verwachten. De input gebruiken wij voor ons ondernemingsplan.

Tijdens deze middag was een afvaardiging van gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, plaatselijke instanties en huurdersbelangen aanwezig om hun mening met ons te delen. Ook collega corporaties waren van de partij.
Onze directeur/bestuurder Hendrik Hoogenkamp trapte de bijeenkomst af met een welkomstwoord en uitleg over de veranderingen in de corporatiewereld waaronder de nieuwe woningwet. Hij benadrukte hierbij het grote belang van samenwerking.

Krantenkoppenspel
Tijdens de middag gaven onze belanghouders door middel van krantenkoppen aan, hoe Beter Wonen in 2025 de media haalt. Dit resulteerde in zeer uiteenlopende krantenkoppen.
Van onder andere ‘Beter Wonen geeft signaal af over grote toename hulpvraag’ en ‘Beter Wonen komt met flexibele woonunits’ tot ‘Gemeente zorgt ruim voor uitbreiding woningbezit Beter Wonen’ en ‘Huurders stemmen niet op voorhand in met visie en prestatieafspraken’.
Aan de hand van deze krantenkoppen werden onderwerpen verder uitgediept. Dit resulteerde in de volgende Krantenpagina.

Geslaagde middag
We kijken terug op een geslaagde middag waar in een goede sfeer zinvolle discussies gevoerd werden. Niet onbelangrijk: door deze middag kunnen we lijnen binnen het ondernemingsplan uitzetten en daarmee ons beleid bepalen.