Over Beter Wonen

Beter Wonen is een corporatie met circa 1.100 woningen in IJsselmuiden en omringende kernen. We zorgen met een vast, informeel team van 11 medewerkers goed voor onze lokale huurders. Binnen IJsselmuiden is sprake van ambitieuze uitbreidingsplannen waar Beter Wonen een actieve rol in speelt.

Missie van Beter Wonen

“Beter Wonen wil mensen, die dat op eigen kracht niet kunnen, een thuis bieden in een aantrekkelijke woonomgeving.”