Ondernemingsplan

Op deze pagina leest u ons Ondernemingsplan 2016-2021. In deze beleidsperiode vieren we ons 100 jarig bestaan. In de afgelopen 100 jaar is de volkshuisvesting enorm verbeterd en veranderd. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe Woningwet en de vernieuwde Governancecode. Hiermee en met veel van andere informatie hielden we rekening bij de opstelling van het plan. Heeft u na het lezen van het Ondernemingsplan vragen en/of opmerkingen, dan horen we dat graag.