Nuttige links

Belastingdienst
Website van de Belastingdienst

Financiën op koers
Hulp en advies bij thuisadministratie in Kampen.

Gemeente Kampen
Website gemeente Kampen.

HuurdersVereniging groot IJsselmuiden
Belangenbehartiger van, voor en door de inwoners die woonruimte huren bij Beter Wonen.

Kamper Kompas
Voor al uw vragen over wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen, opvoeden en opgroeien.

Energiebank Kampen
Hulp bij besparing op uw energiekosten met als doel de energierekening blijvend te verlagen.