Passend toewijzen

Corporaties moeten zich aan strikte regels houden bij de toewijzing van huurwoningen. Dit is vastgelegd in de Woningwet van 2015. Het is een lastige materie en daarom leggen wij u graag uit wat dit betekent voor woningzoekenden, huurders en Beter Wonen.

Wat is passend toewijzen en waarom moeten woningcorporaties dat?

Woningcorporaties moeten vanaf 1 januari 2016 bij het toewijzen van huurwoningen voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. ‘Passend toewijzen’ noemt men dit. Het moet voorkomen dat woningzoekenden met lage inkomens een woning krijgen toegewezen die ze niet kunnen betalen. Ook moet het voorkomen dat de overheid steeds meer geld moet uitgeven aan huurtoeslag.

Wat houdt passend toewijzen in voor woningzoekenden bij Beter Wonen die recht hebben op huurtoeslag?

Door passend toewijzen komen huishoudens met recht op huurtoeslag alleen in aanmerking voor een woning met een huur onder de door de overheid vastgestelde grens (aftoppingsgrens).
Huishoudens met inkomens tussen de huurtoeslaggrens en een bepaald maximum inkomen (en die dus geen recht op huurtoeslag hebben) komen in aanmerking voor woningen met een huurprijs tot de zogenaamde ‘liberalisatiegrens’*. Deze grens is de maximale huur die een corporatie van de overheid mag vragen voor een sociale huurwoning. Al deze grenzen kunnen jaarlijks veranderen. Klik hier om alle bedragen in een schema te zien.
* Wij maken een uitzondering voor mensen met een zorgindicatie.

Telt het inkomen van thuiswonende kinderen mee bij passend toewijzen?

Nee, voor de bepaling van uw gezamenlijk inkomen telt het inkomen van thuiswonende kinderen niet mee. Thuiswonende kinderen tellen wel mee bij de bepaling van de huishoudgrootte.

Waarom is het belangrijk de juiste inkomensgegevens en huishoudgrootte bij de Woningzoeker te vermelden?

Wij adviseren u de gegevens over uw (gezamenlijk) inkomen en huishoudgrootte bij uw inschrijving te controleren en zo nodig te actualiseren. Als de gegevens niet juist zijn, loopt u namelijk het risico dat wij u ten onrechte uitnodigen voor een toewijzingsgesprek. Om teleurstellingen te voorkomen, is het daarom belangrijk dat de ingevulde gegevens actueel zijn.

Benieuwd naar uw inkomen?

Bel gratis de belastingtelefoon 0800–0543 voor een inkomensverklaring. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Om het inkomen over het huidige jaar te berekenen moet het inkomen op de inkomensverklaring van vorig jaar nog geïndexeerd worden. Met dit geïndexeerde verzamelinkomen kunt u reageren op een huurwoning. Meer informatie over het indexeren leest u hier.

U kunt de inkomensverklaring ook digitaal opvragen. Hiervoor heeft u uw  DigiD nodig.

  • Log in op ‘Mijn Belastingdienst’;
  • Klik op ‘Mijn gegevens’;
  • Klik vervolgens op ‘Inkomensverklaring opvragen’ bij het jaar waarvoor u een inkomensverklaring wilt;
  • Er opent een pfd die u kunt opslaan (en e-mailen) of afdrukken.

Wanneer worden de ingevulde gegevens gecontroleerd?

Bij toewijzing van een woning wordt het gezamenlijk inkomen gecontroleerd aan de hand van de meest recente inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Bent u van mening dat de gegevens op de inkomensverklaring onjuist zijn, dan moet u dit bij ons aan kunnen tonen door middel van drie recente loonstroken.

Zijn er veranderingen voor huidige huurders?

Nee, voor huidige huurders verandert er niets. Het gaat alleen om woningzoekenden die een woning toegewezen krijgen.

Meer informatie?

In dit artikel is veel informatie gegeven. Wilt u nog meer weten over passend toewijzen en huurtoeslag? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl en www.toeslagen.nl. U kunt op deze websites de zoektermen ‘Woningwet’ en ‘Passend toewijzen’ gebruiken. Ook staat er veel informatie over het toewijzen van woningen op www.dewoningzoeker.nl.

Uiteraard kunt u ons ook mailen, bellen of bezoeken voor meer informatie.