Passend toewijzen

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hierdoor zijn de regels voor het toewijzen van een woning  verandert. Corporaties moeten zich aan striktere regels houden bij de toewijzing van huurwoningen. Dit is een lastige materie en daarom leggen wij u graag uit wat dit betekent voor woningzoekenden, huurders en Beter Wonen.

Wat is passend toewijzen en waarom moeten woningcorporaties dat?
Woningcorporaties moeten vanaf 1 januari 2016 bij het toewijzen van huurwoningen voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. ‘Passend toewijzen’ noemt men dit. Het moet voorkomen dat woningzoekenden met lage inkomens een woning krijgen toegewezen die ze niet kunnen betalen. Ook moet het voorkomen dat de overheid steeds meer geld moet uitgeven aan huurtoeslag.

Wat houdt passend toewijzen in voor woningzoekenden bij Beter Wonen die recht hebben op huurtoeslag?
Vanaf 1 januari 2016 moeten alle corporaties hun woningen ‘passend toewijzen’*. Dit heeft tot gevolg dat huishoudens met recht op huurtoeslag alleen in aanmerking komen voor een woning met een huur onder de vastgestelde ‘aftoppingsgrenzen’. Ontvangers van huurtoeslag krijgen hierdoor woningen aangeboden tot € 619,01 (voor één- en tweepersoonshuishoudens) of € 663,40 (voor drie of meer personen).

Dit betekent het volgende:

  • Eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 23.175,00 mogen een woning huren met een kale huurprijs tot € 619,01.
  • Tweepersoonshuishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 31.475,00 mogen een woning huren met een kale huurprijs tot € 619,01.
  • Drie- en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 31.475,00 mogen een woning huren met een kale huurprijs tot € 663,40.
    * Wij maken een uitzondering voor mensen met een zorgindicatie.

Wat houdt passend toewijzen in voor woningzoekenden bij Beter Wonen die geen recht hebben op huurtoeslag?
Huishoudens met inkomens boven de huurtoeslaggrens (en dus geen recht op huurtoeslag), met een maximum inkomen tot € 39.055,00 komen in aanmerking voor woningen met een huurprijs tot € 737,14.
Huishoudens met een inkomen tussen € 39.055,00 en € 43.574,00 komen alleen in aanmerking voor een beperkt aantal huurwoningen met een huurprijs tussen € 663,40 en € 737,14.
Huishoudens met een inkomen boven € 43.574,00 komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning (huurprijs tot € 737,14).

Klik hier om alle alle bedragen in een schema te zien.

Telt het inkomen van thuiswonende kinderen mee bij passend toewijzen?
Nee, voor de bepaling van uw gezamenlijk inkomen telt het inkomen van thuiswonende kinderen niet mee. Thuiswonende kinderen tellen wel mee bij de bepaling van de huishoudgrootte.

Waarom is het belangrijk de juiste inkomensgegevens en huishoudgrootte bij de Woningzoeker te vermelden?
Wij adviseren u de gegevens over uw (gezamenlijk) inkomen en huishoudgrootte bij uw inschrijving te controleren en zo nodig te actualiseren. Als de gegevens niet juist zijn, loopt u namelijk het risico dat wij u ten onrechte uitnodigen voor een toewijzingsgesprek. Om teleurstellingen te voorkomen, is het daarom belangrijk dat de ingevulde gegevens actueel zijn.

Benieuwd naar uw inkomen?
Bel gratis de belastingtelefoon 0800–0543 voor een inkomensverklaring. Houd uw burgerservicenummer bij de hand.
Om het inkomen over 2020 te berekenen moet het berekende verzamelinkomen geïndexeerd worden. Het verzamelinkomen over 2018 wordt daarom vermenigvuldigd met 1,0613.  Als het verzamelinkomen over 2019 beschikbaar is, wordt dit vermenigvuldigd met 1,0268. De uitkomst is het verzamelinkomen over 2020. Met dit verzamelinkomen kunt u reageren op een huurwoning.

U kunt de inkomensverklaring ook digitaal opvragen. Hiervoor heeft u uw  DigiD nodig.

  • Log in op ‘Mijn Belastingdienst’;
  • Klik op ‘Mijn gegevens’;
  • Klik vervolgens op ‘Inkomensverklaring opvragen’ bij het jaar waarvoor u een inkomensverklaring wilt;
  • Er opent een pfd die u kunt opslaan (en e-mailen) of afdrukken.

Wanneer worden de ingevulde gegevens gecontroleerd?
Bij toewijzing van een woning wordt het gezamenlijk inkomen gecontroleerd aan de hand van de meest recente inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Als u van mening bent dat de gegevens op de inkomensverklaring onjuist zijn, moet u dit aan kunnen tonen door middel van drie recente loonstroken.

Zijn er veranderingen voor huidige huurders?
Nee, voor huidige huurders verandert er niets. Het gaat alleen om woningzoekenden die een woning toegewezen krijgen.

Wat doet Beter Wonen?
We moeten ons houden aan het beleid van de overheid. Onze verantwoordelijkheid gaat echter verder. Wij willen graag dat al onze nieuwe huurders een betaalbare woning kunnen huren. Oók de huurders met een inkomen net boven de huurtoeslaggrens. Zij komen niet in aanmerking voor huurtoeslag en juist daardoor kunnen zij zich vaak geen woning permitteren met een hogere huurprijs.

U leest het, mede door de invoering van de nieuwe woningwet ligt er een grote uitdaging voor ons!

Meer informatie?
In dit artikel is veel informatie gegeven. Wilt u nog meer weten over passend toewijzen en huurtoeslag? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl en www.toeslagen.nl. U kunt op deze websites de zoektermen ‘Woningwet’ en ‘Passend toewijzen’ gebruiken.
Uiteraard kunt u ons ook mailen, bellen of bezoeken voor meer informatie.

* Wij maken een uitzondering voor mensen met een zorgindicatie.