Ik zoek een woning

De woningen die beschikbaar komen, worden geadverteerd op De Woningzoeker en zijn verdeeld in ‘wenswoningen’, ‘spoedwoningen’ en ‘vrije sector woningen’. Wenswoningen worden toegewezen op basis van inschrijfduur. Spoedwoningen worden door middel van loting toegewezen. Voor deze woningen maakt het dus niet uit hoe lang u ingeschreven staat. Wens- en spoedwoningen hebben een huurprijs tot € 710,68. Vrije sectorwoningen zijn woningen met een huurprijs hoger dan € 640,14. Af en toe zullen wij een woning met een huurprijs hoger dan € 640,14 aanbieden in de vrije sectormodule. Om in aanmerking te komen voor de woningen in de vrije sectormodule moet het gezamenlijk verzamelinkomen minimaal € 36.798,00 zijn.

Om te reageren op een woning moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Inschrijven kan hier.