Klachtenadviescommissie

Niet tevreden? Laat het ons weten

Als huurder van een woning van Beter Wonen mag u van ons een goede service verwachten. Wij willen kwaliteit leveren. Maar hoe goed wij ons best ook doen, er kan wel eens iets fout gaan.

Wat kan er mis gaan?

Stel: wij hebben beloofd u terug te bellen, maar u wacht nog steeds op een telefoontje. U heeft ons een vraag gesteld maar u bent niet tevreden met het antwoord. Of er is een monteur bij u geweest om een klacht te verhelpen, maar hij heeft zijn werk niet goed gedaan. Kortom: u bent niet tevreden. Dat willen wij dan graag van u weten!

Een klacht indienen

U kunt uw klacht indienen door een brief te sturen naar Beter Wonen, Dorpsweg 2, 8271 BM IJsselmuiden. Wij zorgen ervoor dat uw brief dan terechtkomt bij de manager die uw brief het beste kan beantwoorden. Binnen twee werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarin staat welke medewerker uw klacht behandelt en de termijn waarop hij of zij uw brief beantwoordt. U kunt uw klacht ook melden per e-mail via info@bwij.nl, via Mijn Beter Wonen of mondeling aan de balie op ons kantoor aan de Dorpsweg 2. Een voorbeeldformulier voor het indienen van een klacht, vindt u onderaan deze pagina.

Ons antwoord

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht, krijgt u van ons bericht over wat wij met uw klacht doen. Bij spoedeisende zaken krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Is de klacht nog niet opgelost?

Wij proberen uw klacht zo goed en zo snel mogelijk te verhelpen. Toch kan het gebeuren dat we er samen niet goed uitkomen. Bijvoorbeeld wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop de klacht is afgehandeld of met de oplossing die is voorgesteld. In dat geval kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke klachtenadviescommissie. U bereikt hen door een e-mail te sturen naar info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl. Per post bereikt u de Klachtenadviescommissie via Secretariaat Klachtenadviescommissie, Dorpsstraat 24A, 7451 BV, Holten. Het secretariaat van de klachtenadviescommissie wordt gevoerd door Secretary Solutions uit Holten.
Let op: in onderstaande brochure wordt het oude postadres van de klachtenadviescommissie vermeld.

Er zijn een paar uitzonderingen:

  • klachten over de huurprijs worden behandeld door de Huurcommissie (postbus 16495, 2500 BL Den Haag) of de Kantonrechter;
  • klachten die al door een andere instantie zoals de rechtbank, de huurcommissie, een arbiter of een mediator in behandeling zijn genomen of waar al een uitspraak over is gedaan, kunnen niet bij de klachtenadviescommissie worden ingediend.

De klachtenadviescommissie

De woningstichtingen deltaWonen, SWZ, Openbaar Belang, SallandWonen, Woonstichting VechtHorst en Beter Wonen IJsselmuiden hebben gezamenlijk één klachtenadviescommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die uit maximaal zes personen bestaat. Naast een onafhankelijke voorzitter en vicevoorzitter heeft de klachtenadviescommissie tenminste twee leden die voorgedragen zijn door de bewonersvertegenwoordigingen van de corporaties.

Jaarverslagen klachtenadviescommissie

De klachtenadviescommissie stelt jaarlijks een verslag op. Onderstaand kunt u de verslagen downloaden