Zonnepanelen

Duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde van Beter Wonen. We dragen dit onder andere uit door plaatsing van zonnepanelen.

Opwekking stroom in Nederland

Nederlands stroom wordt momenteel voor ongeveer de helft gemaakt door gascentrales. Een derde wordt opgewekt door steenkool centrales. Het laatste deel wordt op alternatieve wijze opgewekt.  
Zonnepanelen wekken op een duurzame manier stroom op. Hierdoor daalt de vraag naar stroom die door verbranding van fossiele grondstoffen wordt opgewekt.

CO2 reductie

Verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor CO2 uitstoot. Beter Wonen draagt graag bij aan de reductie hiervan. Stroom opwekken door middel van zonnepanelen, is hiervoor een geschikt middel. Door zonnepanelen te plaatsen op een dakoppervlak, wordt stroom dichtbij de plek waar de stroom verbruikt wordt, opgewekt. Een groot gedeelte wordt zelfs gelijk weer verbruikt. Een win-win situatie dus.

Plaatsing zonnepanelen

Inmiddels is ongeveer een derde van onze woningen voorzien van zonnepanelen. Er zijn dus nog veel kansen om zonnepanelen te plaatsen. Op elke woning die leeg komt en een geschikt dak heeft, plaatsen we zonnepanelen. Daarnaast vragen bewoners ook zelf regelmatig om zonnepanelen.

Wanneer is een dak geschikt voor zonnepanelen?

Een dak is geschikt als de panelen voldoende zoninstraling op kunnen vangen. Daarnaast moet het dak niet teveel schaduwplekken hebben. Uiteraard wordt ook beoordeeld of de dakbedekking nog voldoende lang meegaat.

Plaatsing panelen

Bij plaatsing van zonnepanelen bepaalt Beter Wonen het aantal panelen, de kleur en de ligging. Ook houden we rekening met het aanzicht en de eventuele plaatsing van panelen bij naastgelegen woningen. We plaatsen zoveel mogelijk panelen met een maximum van twaalf.

Opwekking stroom

Bij kleine huishoudens komt het soms voor, dat meer stroom opgewekt wordt dan verbruikt. We hebben de tarieven zo berekend, dat in die gevallen de servicekosten voor de zonnepanelen ongeveer even hoog zijn dan de besparing. Hierop geven wij echter geen garantie. Om meer rendement te behalen, adviseren we in die gevallen het gasverbruik terug te dringen en meer stroom te verbruiken. Dit kan bijvoorbeeld door over te stappen op elektrisch koken en kritisch naar verwarming van de woning te kijken.
In geval van teruglevering van stroom verwijderen wij geen panelen. Ook schakelen we geen panelen uit. Reden hiervoor is dat zonnepalen absoluut noodzakelijk zijn geworden om CO2 te reduceren.

Een kwart van alle stroom die de woningen van Beter Wonen verbruiken, wordt inmiddels opgewekt door zonnepanelen.

Reinigen zonnepanelen

De zonnepanelen die Beter Wonen aanbrengt zijn zelfreinigend. Dit gebeurt door regenval en sneeuw. Het is daarom niet noodzakelijk de zonnepanelen extra te reinigen.
Omdat bewoners ons vragen stelden over mogelijke reiniging, onderzochten we dit. Als zonnepanelen gereinigd zijn, is het rendement tijdelijk ongeveer 2 tot 3% hoger. Dit wordt in de loop der tijd weer tenietgedaan door stof, zand, vogelpoep en dergelijke. Uit berekeningen blijkt, dat de kosten voor reiniging vele malen hoger zijn dan de mogelijk extra opbrengst na reiniging. We besloten daarom, dat wij de zonnepanelen niet laten reinigen. Wilt u de panelen wel laten reinigen, dan staat het u uiteraard vrij dit zelf te regelen.

Belangstelling?

Wilt u ook zonnepanelen op uw huurwoning? Neem dan contact op met een medewerker van de afdeling Onderhoud/Vastgoed om te bespreken of uw woning geschikt is en wat de mogelijkheden zijn. Dat kan via telefoonnummer 038-332 33 99 of info@bwij.nl.