WMO

Mindervaliden maken vanwege hun beperkingen vaak extra kosten. Soms moet er een voorziening in de woning komen of moet de woning worden aangepast. De aanpassing kan het aanbrengen van een douchezitje, beugels of bijvoorbeeld een traplift zijn. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in het leven geroepen om mensen tegemoet te komen in deze extra kosten.

Niet alle voorzieningen worden vanuit de Gemeente door de WMO vergoed. Wij hebben een jaarlijks budget waaruit we een aantal voorzieningen zoals beugels, oprijroosters e.d. kunnen vergoeden. Als u hier gebruik van wilt maken, moet u de aanvraag, voorzien van motivatie, schriftelijk bij ons indienen. Wij brengen een eigen bijdrage van 10% van de kosten (met een minimum van € 10,00) in rekening. Als u meer wilt weten over het aanvragen van een voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling onderhoud. Het formulier om een voorziening aan te vragen, vindt u via Mijn Beter Wonen. Het formulier moet persoonlijk bij ons ingeleverd worden. De aanvraag wordt in behandeling genomen als de eigen bijdrage voldaan is.

Aanvraag Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een grotere voorziening, dan kunt u contact opnemen met de afdeling WMO van de Gemeente Kampen. Ga hiervoor naar de pagina ‘Hulp aanvragen‘ van de gemeente Kampen.