Warmtewet vanaf 1 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 is de Warmtewet niet meer van toepassing op warmteleveranciers die ook verhuurder (woningcorporatie) zijn. Graag informeren wij u over de aanpassingen van de wet.

Wat is de Warmtewet?

Het doel van de Warmtewet is het beschermen van consumenten tegen hoge prijzen van de leverancier van collectieve warmte, zoals bijvoorbeeld blok- of stadsverwarming. Door de invoering van de wet in 2014 werden verhuurders met collectieve verwarmingsinstallaties ineens ook leverancier van warmte. Ze werden verplicht met hun huurders een warmteleveringsovereenkomst te sluiten.

Waarom vervalt de Warmtewet nu voor woningcorporaties?

De wet hield geen rekening met het huurrecht en zorgde voor administratieve rompslomp en onduidelijkheid. De woningcorporaties hebben zich er voor ingezet dat de Warmtewet niet meer van toepassing is op woningcorporaties die ook warmte leveren. In de herziene Warmtewet maakt de levering van warmte weer deel uit van de huurovereenkomst. Vanaf 1 juli 2019 is de Warmtewet voor huurders van woningcorporaties niet meer van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de bewoners van Beter Wonen?

De Warmtewet is herzien en de huidige leveringsovereenkomsten vervallen per 1 juli 2019. Vanaf 1 juli 2019 brengen wij de kosten voor warmte in rekening via de servicekosten. Er zijn geen negatieve gevolgen voor de woonlasten van deze huurders door deze wijziging. Het voorschot wordt niet aangepast.

Voor welke bewoners vervalt de Warmtewet?

Deze wijziging geldt voor huurders die zijn aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie. Deze installaties zijn te vinden in de Erfgenamenstraat en Drostenstraat.

Verandert er ook iets in mijn voorschot of afrekening?

Nee. Het voorschot zal hetzelfde blijven en op dezelfde manieren worden geïnd. Verder ontvangt u nog steeds uiterlijk 6 maanden na afloop van het stookseizoen een afrekening. Deze afrekening wordt opgemaakt door Ista. Dit zal ook niet veranderen.