Warmtewet t/m 30 juni 2019

Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Deze wet heeft onder meer gevolgen voor de levering van warmte via de gemeenschappelijke installatie van Beter Wonen. Op deze pagina vindt u informatie die hierop betrekking heeft.

Aanvullende voorwaarden

Naast de overeenkomst levering warmte uit de huidige huurovereenkomst (Artikel 4) schrijft de Warmtewet een aantal bepalingen voor die in de leveringsovereenkomst opgenomen moeten worden. Deze aanvullende bepalingen treft u aan in de Aanvullende Voorwaarden Warmtelevering Beter Wonen.

Algemene leveringsvoorwaarden

Op de overeenkomst van levering van warmte zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Warmte Beter Wonen van toepassing.

Wijziging

In de informatiefolder ‘Wijziging Servicekosten & Warmteafrekening‘ leest u de belangrijkste wijzigingen.