Onderhoudsfonds

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een lekkende kraan, een verstopte riolering, een kapotte deurbel of andere kleine gebreken die u als huurder zelf moet verhelpen.

Steeds vaker constateren wij dat bewoners moeite hebben met het uitvoeren van deze werkzaamheden. Enerzijds omdat het onderhoud betreft dat door een vakman moet worden gedaan en dus duur is, anderzijds omdat er er bijzondere handelingen verricht moeten worden. Voor het schoonmaken van de dakgoten heeft u bijvoorbeeld een ladder nodig en een ontstopping verhelpen vraagt ook om specialistische apparatuur. Het gevolg is dat (kleine) klussen regelmatig blijven liggen en uiteindelijk tot grote ergernissen leiden.

Onderhoudsfonds

Om de huurder tegemoet te komen hebben wij een onderhoudsfonds opgericht. Tegen een maandelijkse vergoeding van € 5,00 nemen wij bepaalde onderhoudswerkzaamheden van u over. U geeft de klacht aan ons door en wij geven het betreffende bedrijf opdracht deze te verhelpen.
Het entreegeld voor het onderhoudsfonds is € 50,00. Nieuwe huurders kunnen binnen één maand na ondertekening van het huurcontract zonder betaling van het entreegeld, lid worden van het onderhoudsfonds.

De brochure over het onderhoudsfonds leest u hier. Uw aanmelding kunt u regelen via Mijn Beter Wonen.