Groot onderhoud

Onderhoudsplannen in 2018

In een tijd dat er veel werk is in de bouwsector waardoor de werkzaamheden soms onder druk liggen, blijft onderhoud aan de woning belangrijk. Daarom gaat onderhoud aan ons woningbezit ook in 2018 onverminderd door. Onderstaand leest u het geplande onderhoud voor 2018.

Volledige schilderwerkbeurt

Westenbergstraat 57, 59, 62, 66 en 68, Meenteweg 1, 3 en 5, Kerspelstraat, Sangerslaan 14 t/m 38, Van Dijksweg 18 t/m 24, D. Kerkemaat, Tuinfluiter, Koolmees, Bloemstraat 6 t/m 76, Schepenenstraat 1 t/m 56, Molenbelt 1 a t/m f.

Bijwerk schilderbeurt

Bloemstraat oneven nummers, Van Dokkumstraat, Simon Johannesstraat, Post Grevestraat (even nummers), Molenbelt 5 t/m 19, Graspieper, Kwikstaart, J.W. van Lenthestraat, Achterstraat, Zeegravensingel, Laanzicht, Ph. Klingestraat, Kl. van den d Brinkerf.

Onderhoud aan kitvoegen in doucheruimte

Dorpsweg 93, Plasweg 38 a t/m d, 42 a, b en 46, Schoutstraat 21 t/m 35, Meenteweg 1,3 en 5, Kerspelstraat, Sangerslaan 14 t/m 38, Post Grevestraat (oneven nummers), R. Kochlaan, A. Fleminglaan, B. Visserweg 37 t/m 51, Boterbloem, Goudplevier 26 t/m 32a, Molenbelt, Van Dijksweg 18 t/m 24, D. Kerkemaat.

Onderhoud aan het ventilatiesysteem

Bloemstraat 33, 43, Baan 11a, 13 en 13a, Hobbemastraat 12, Meenteweg 1, 3 en 5, R. Kochlaan, A. Fleminglaan, B. Visserweg 37 t/m 51, Boterbloem, Goudplevier 26 t/m 32a, Molenbelt 5 t/m 19, Van Dijksweg 18 t/m 24, D. Kerkemaat, Tuinfluiter, Koolmees, Bloemstraat 6 t/m 76, J.W. van Lenthestraat, Broeksteeg.

Herstellingen aan straatwerk

Westenbergstraat 57, 59, 62, 66 en 68, Kerspelstraat, Sangerslaan 14 t/m 38, H. Evinkstraat, Kl. van den Brinkerf, Ph. Klingestraat.

Onderhoud aan schoorstenen

Bloemstraat oneven nummers.

Overig onderhoud

De weerzijde van het metselwerk van de woningen aan de Tuinfluiter en Koolmees wordt gereinigd, ook de dakpannen krijgen een behandeling. Bij Bloemstraat 6 t/m 76 wordt een gedeelte van het metselwerk (tuinzijde) van de woningen gereinigd en behandeld, diverse beplatingen worden hersteld.