Algemeen onderhoud

Heeft u een onderhoudsklacht over uw woning of moet er een reparatie uitgevoerd worden? Dan kunt u dat door middel van Mijn Beter Wonen aan ons doorgeven. Wanneer wij aanvullende informatie nodig hebben, vragen wij dit binnen één werkdag telefonisch bij u op. Als uw verzoek duidelijk is, geven we het door aan het bedrijf dat de reparatie uitvoert. Zij nemen binnen één werkdag contact met u op om een afspraak te maken. Uiteraard mag u uw melding ook telefonisch doorgeven aan één van de medewerk(st)ers.

Wilt u één van onze onderhoudsopzichters spreken?

Via telefoonnummer (038) 332 33 99 kunt u de medewerkers van de afdeling Onderhoud bereiken. Ook kunt u via dit telefoonnummer een afspraak met hen maken.