Woningruil

Wilt u woningruil aanvragen? Dat is mogelijk. Voorwaarde is dat u én de ruiler beiden een woning van een woningcorporatie huren. De woonplaats van de toekomstige huurder is niet van belang.  Wij verlenen geen toestemming aan ruiling met een particuliere huurwoning.

Schriftelijk aanvragen

Woningruil moet schriftelijk aangevraagd worden. U kunt dit doen via Mijn Beter Wonen.

Controle

Wij controleren de aanvraag en mogelijkheid tot ruiling volgens onderstaande criteria:

  • voldoet het inkomen aan de eisen die gesteld worden bij het betrekken van een woning. Hiervoor gelden de toewijzingsregels van De Woningzoeker, zie www.dewoningzoeker.nl.
  • voldoet de aanvraag aan de eisen van ons strategisch voorraadbeleid. Dit zijn de ‘voorwaarden’ die wij voor bewoning van de woning opgesteld hebben, bijvoorbeeld geen jongeren in een seniorenwoning.

Let op!

Bij woningruil accepteert u de woning en de tuin in de staat zoals deze ten tijde van de eindinspectie door de oude huurder zijn achtergelaten. U accepteert daarmee aansprakelijkheid voor eventueel aanwezige schade aan de huurwoning en tuin. Dit kunnen ook schade en wijzigingen zijn die tijdens de ruilinspectie niet opgemerkt (kunnen) worden. U mag zonder toestemming niet van woning ruilen.

Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.