Huurtoeslag

Als u in verhouding tot uw inkomen teveel huur betaalt, komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. Of u voor huurtoeslag in aanmerking komt, is afhankelijk van uw inkomen, uw eigen vermogen, uw gezinssamenstelling en de hoogte van de huur. Een huurtoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Er wordt uitgegaan van uw geschatte inkomen voor het gehele jaar.

Huurtoeslag aanvragen?

Wij helpen u graag met de aanvraag. Ontvangt u geen huurtoeslag of denkt u dat de hoogte van het bedrag niet correct is, neem dan contact met ons op. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (038) 332 33 99.

Zelf regelen?

U kunt ook zelf de aanvraag voor huurtoeslag regelen via de website van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl. Via deze website kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor een toeslag en hoe hoog deze is. Voor het aanvragen van huurtoeslag moet u een formulier aanvragen bij de Belastingdienst, het telefoonnummer is 0800 0543.