Huur opzeggen

Als u de huur van uw woning opzegt, heeft u te maken met een opzegtermijn. Deze is één maand. U kunt de huur op elke dag van de maand opzeggen. Hou er wel rekening mee, dat de laatste huurdag niet in het weekend of op een feestdag valt.

Voordelen langere opzegtermijn

Een langere opzegtermijn dan één maand mag natuurlijk ook. Voordeel hiervan is dat u meer tijd heeft om eventuele overname met de nieuwe huurder te regelen. Ook heeft u langer de tijd om de woning in goede staat op te leveren.

Huuropzeggingsformulier

Uw huuropzegging kunt u regelen via Mijn Beter Wonen. Op verzoek sturen wij u het formulier graag toe. Natuurlijk mag u ook zelf een kort briefje schrijven. Vermeld daarin uw nieuwe adres en uiteraard de opzeggingsdatum.

Huur opzeggen bij overlijden

Wij kunnen ons voorstellen dat de inloggegevens van Mijn Beter Wonen niet bekend zijn bij nabestaanden die de huur op moeten zeggen in verband met overlijden. In dat geval kunt u dit huuropzeggingsformulier gebruiken. U mag natuurlijk ook zelf een kort briefje schrijven waarin u de gegevens van de contactpersoon vermeldt en uiteraard de opzeggingsdatum.

Inspecties

Wij bevestigen uw opzegging binnen twee werkdagen. Ook maken wij een afspraak met u wanneer de opzichter u bezoekt voor de voor- en eindinspectie. Tijdens de voorinspectie neemt de opzichter de staat van de woning op en vertelt hij welke werkzaamheden u uit moet voeren en welke wij voor onze rekening nemen. Op de laatste huurdag voeren we de eindinspectie uit. Tijdens deze inspectie levert u de sleutels in.

Overige zaken

Zaken met betrekking tot telefoon, gas, water, elektra en de post moet u zelf regelen. Ook moet u uw verhuizing doorgeven bij de basisadministratie van de Gemeente Kampen.

Meer informatie over de huuropzegging leest u in de brochure ‘Huur opzeggen, hoe gaat dat?’.