HuurdersVereniging groot IJsselmuiden

Huurders Vereniging groot IJsselmuiden (HVglJ) is een onafhankelijke vereniging en behartigt de belangen van alle huurders van Beter Wonen. 

HVglJ doet dat door Beter Wonen te advise­ren over beleid ten aanzien van huurverhogingen, het onderhoud aan de woningen, de servicekosten en de kwaliteit van de dienstverlening.

HVglJ houdt zich ook bezig met sociale onderwerpen, zoals leefbaar­heid in de wijken, investeringen in de wijken, energiebesparing en verruiming van de keuzemogelijkheid. 

Lidmaatschap

Alle huurders van Beter Wonen zijn gratis lid van de HVgIJ.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de HVgIJ of contact met hen opnemen, kijk dan op www.hvgy.nl.