Leegloop in flats IJsselmuiden op gang

De eerste huren zijn opgezegd; de flatwoningen van het eerste blok aan de Drostenstraat in IJsselmuiden moeten later dit jaar leeg zijn voor sloop en nieuwbouw. Woningcorporatie Beter Wonen helpt de bewoners daarbij: ,,De één heeft maar een vinger nodig, de ander vier handen.’’

De Stentor,  Anton van Noorel (07-02-2020 )

Het duurt nog wel even, maar de veranderingen zitten er aan te komen. De flats aan de Drostenstraat in IJsselmuiden, en naar verwachting later aan de Erfgenamenstraat, gaan tegen de grond. Woningcorporatie Beter Wonen laat nieuwe flatwoningen bouwen. ,,Ik denk dat het dan ook een hele andere wijk gaat worden. Er komt een lift in, dus het is meer geschikt voor senioren. Het gezelschap is nu juist heel divers’’, zegt bewonersbegeleider Jenine Kanis van Beter Wonen.

De flats aan de Drostenstraat, met beide 24 appartementen, zijn aan vervanging toe. ,,De woningen zijn gebouwd in 1967. Ze voldoen niet meer aan de eisen. Verder heb je te maken met overlastsituaties. Denk aan lawaai. We hebben gekozen voor sloopnieuwbouw’’, zegt manager Stefan Klein Koerkamp. Mede door de problemen rondom de stikstof en lastige marktomstandigheden ligt er nog geen concreet plan, maar zijn het nog schetsontwerpen. Toch hoopt Beter Wonen dat de sloop van het eerste gebouw, aan de zijde van de Veenstraat, eind dit jaar kan beginnen. Sloop en bouw duurt dan ongeveer twee jaar.

Zorgvuldig

En dus moeten de flats op den duur leeg. ,,Het is al een traject van jaren. In oktober hebben we iedereen een brief gestuurd. Dat werd goed ontvangen”, vindt Klein Koerkamp. Kanis vult aan: ,,Het is natuurlijk wel iets, een huis. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. We hebben ook diverse informatieavonden georganiseerd.’’

Ook is er een sociaal plan opgesteld. De vaste huurder krijgt een verhuiskostenvergoeding van afgerond 6.000 euro. In individuele gesprekken wordt gekeken naar de wensen en het aanbod. ,,We nemen ze aan de hand en proberen ze te ontzorgen’’, zegt Kanis. ,,De één heeft maar een vinger nodig, de ander vier handen. Tot nu toe horen we weinig wanklanken’’, weet Klein Koerkamp.

Foto’s: Freddy Schinkel

Woonlasten

Van de 24 huishoudens in het eerste blok aan de Drostenstraat is er inmiddels van elf de huur opgezegd. ,,Je hebt een aantal opties. Mensen kunnen naar een andere vaste huurwoning of juist tijdelijk verhuizen. Een enkeling kijkt ook naar een koopwoning. Tot nu toe zijn er, vanuit het eerste blok, maximaal vier die weer terug willen. De gemiddelde huur gaat van circa 400 naar 540 euro, exclusief servicekosten. Maar door lagere woonlasten en energiekosten is het totale kostenplaatje ongeveer gelijk’’, legt de manager uit.

Het ‘uithuizen’ is dus begonnen en Beter Wonen IJsselmuiden is tevreden met hoe dat gaat. ,,We houden een vinger aan de pols. Iedereen wil er iets moois voor terug. Dat is begrijpelijk. Maar uiteindelijk moet het gebouw leeg. De appartementen die nu al leeg zijn worden weer tijdelijk verhuurd, om de leefbaarheid in de straat op gang te houden’’, zegt Kanis.

Schaarste 

Toch is er een onzekere factor in deze grootschalige operatie: de schaarste op de woningmarkt. Door de sloop van de woningen aan de Drostenstraat zijn er nu minder huurwoningen. ,,Daar kun je geen invloed op uitoefenen. Mocht er niet voldoende aanbod zijn, kunnen we nog kijken naar andere oplossingen, zoals bemiddeling en we zijn in gesprek met delta Wonen. De bewoners die uit de flat moeten krijgen wel 7,5 jaar extra aan inschrijfduur, waardoor ze eerder in aanmerking komen voor een andere woning’’, zegt Klein Koerkamp.

Uiteindelijk moet deze periode van krapte eenmalig zijn. Manager Klein Koerkamp hoopt later een treintje te realiseren, zoals hij dat noemt. ,,Dat de bewoners van de ene flat die gesloopt moeten worden terecht kunnen in het net nieuwe gerealiseerde gebouw. Klaar zijn we nooit. We willen eerst de twee blokken aan de Drostenstraat realiseren en hopen de drie flats van achttien woningen aan de Erfgenamenstraat gelijk erachteraan te kunnen doen.’’

Veel huurwoningen erbij

IJsselmuiden moet er tot en met 2027 honderden nieuwe woningen bij krijgen, staat in een overzicht van het woningbouwprogramma van vorig jaar. Ook Beter Wonen draagt daar een steentje aan bij: volgens een eerdere afspraak bouwt de woningcorporatie tot 2031 zo’n 135 sociale huurwoningen in het dorp.

De bouw van de nieuwe flats aan de Drostenstraat en Erfgenamenstraat valt buiten deze afspraak, meldt manager Stefan Klein Koerkamp van Beter Wonen IJsselmuiden: ,,Enige concrete daarin tot nu toe is de nieuwbouw op de locatie van de Trekschuit, aan de Slenkstraat.’’ Het aantal appartementen aan de Drostenstraat blijft na de verandering gewoon gelijk: 48 stuks.