Verhuurdersheffing inzetten voor duurzaamheid!

Misschien heeft u het in de media gehoord: half februari voerden woningcorporaties samen met Urgenda, een organisatie gespecialiseerd in innovatie en duurzaamheid, actie in Den Haag. De actie werd gevoerd om sociale huurwoningen versneld te verduurzamen.

Vanaf 2013 betalen woningcorporaties verhuurdersheffing, een afdracht aan de Haagse schatkist. De heffing voor dit jaar is voor alle corporaties gezamenlijk vastgesteld op € 1,7 miljard. Maar wat gebeurt er als dit bedrag jaarlijks geïnvesteerd wordt in verduurzaming van huurwoningen? Dan helpen woningcorporaties, huurders en Urgenda het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen. Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Een initiatief dat wij van harte ondersteunen!

Beter Wonen is deelnemer aan de actie. Als er belangrijke ontwikkelingen zijn, brengen wij u daarvan uiteraard op de hoogte. HuurdersVereniging groot IJsselmuiden ondersteunt de actie.