Met een klapper 2018 uit!

Met de sleuteluitgifte van 9 ééngezinswoningen op Het Meer en 22 appartementen op Plan Koster bezorgden we 31 huishoudens een goede maar drukke kerstperiode. Bewoners zijn flink aan het klussen en enthousiast over hun nieuwe woning. Inmiddels heeft het grootste deel van de bewoners hun woning betrokken.

Nieuwbouw en doorstroming

Bij de toewijzing van de 9 woningen op Het Meer zijn 5 woningen toegewezen aan bestaande huurders van Beter Wonen. Ook zijn 11 van de 22 appartementen op Plan Koster toegewezen aan bestaande huurders. In totaal komen daardoor 16 huurwoningen extra vrij voor woningzoekenden. Sommige woningen worden betrokken door huishoudens die voor het eerst een woning gaan huren, andere worden weer toegewezen aan bestaande huurders. “De doorstroming in huurwoningen heeft groot effect op de woningmarkt van IJsselmuiden. Voor zowel starters, gezinnen als senioren zijn er momenteel veel mogelijkheden om te verhuizen”, aldus Hendrik Hoogenkamp, onze directeur-bestuurder.

Energiezuinig

De eengezinswoningen op Het Meer zijn opgeleverd zonder gasaansluiting. Voor verwarming en warmwatervoorziening van de woning werd een warmtepomp geïnstalleerd. Door onder andere triple glas in de kozijnen, hebben de woningen een hoge isolatiewaarde. Bovendien leveren de aangebrachte zonnepanelen het grootste deel van de energie voor de woningen. Al deze voorzieningen dragen bij aan lagere woonlasten voor de bewoners. Hier zetten wij ons graag voor in.
Door de oplevering van de energiezuinige woningen is het gemiddelde energielabel van ons woningbezit sterk verbeterd. Het gemiddelde label is nu B, een fantastische score. Ter vergelijking, het landelijk gemiddeld label voor huurwoningen is C.

Groot onderhoud

Momenteel wordt in onze opdracht groot onderhoud uitgevoerd aan 93 woningen in IJsselmuiden. “Ook hier treffen we veel voorzieningen die een positief effect hebben op het energieverbruik zoals het aanbrengen van zonnepanelen en isolatie. Ook in bestaande woningen, willen we een verbeterslag maken om het woongenot te bevorderen en woonlasten te verlagen”, vertelt Hendrik Hoogenkamp.