Samenwerking met de Huurdersvereniging

Eind 2018 ondertekenden we de samenwerkingsovereenkomst met Huurdersvereniging groot IJsselmuiden (HVgIJ). De ondertekening was een herbevestiging van bestaande afspraken. De afspraken zijn in een passend jasje gegoten waardoor de overeenkomst nu voldoet aan de Woningwet en andere actuele afspraken.

Directeur bestuurder Hendrik Hoogenkamp en voorzitter Dick Bouwmeester van de HVgIJ bekrachtigen de overeenkomst