Van A naar Beter

Ieder jaar vergelijkt Aedes de resultaten van woningcorporaties. Ook Beter Wonen doet mee aan deze benchmark. De resultaten zijn uitstekend. Met onze resultaten scharen we ons bij de koplopers.

“Dienstverlening, onderhoud en duurzaamheid worden hoog gewaardeerd en daar zijn we blij mee!” aldus Hendrik Hoogenkamp, directeur bestuurder van Beter Wonen. “Ook wisten we voor het derde jaar op rij de bedrijfslasten verder terug te dringen”.

Een highlight uit de scores

Op Huurdersoordeel scoren we een A. Nieuwe huurders geven ons een 7,8 en bij reparatieverzoeken scoren we een 7,9. Hoge scores ten opzichte van de landelijke gemiddelden van 7,5.

Bij het prestatieveld Duurzaamheid behalen we een A. De energie-index die opgenomen is bij dit onderdeel geeft aan hoe energiezuinig ons woningbezit is. Hoe lager het getal, hoe beter. De gemiddelde score is 1,65. Met 1,37 scoren we uitstekend en ver boven het gemiddelde.

Dat de balans tussen het uitgevoerde onderhoud en de kosten prima is, blijkt uit de A voor Onderhoud & verbetering.

Het is ons doel om de hoge resultaten vast te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Bijbehorende downloads