Gratis lidmaatschap HVgIJ voor huurders van Beter Wonen

‘Samen sterk’ is een belangrijk uitgangsprincipe bij het bestuur en de leden van de Huurdersvereniging groot IJsselmuiden (HVgIJ). Dit geldt ook voor de samenwerking tussen Beter Wonen en de HVgIJ als wettelijke gesprekspartner. In dit bericht leggen wij uit hoe Beter Wonen en de Huurdersvereniging groot IJsselmuiden nog meer invulling geven aan ‘Samen sterk’.

Wat doet de HVgIJ

Sinds de oprichting in 1979 komt de HVgIJ op voor de belangen van haar leden als huurders van Beter Wonen. Lang niet alle huurders zijn echter lid van de huurdersvereniging. In de beginjaren draaide het voornamelijk om het oplossen van klachten en problemen van HVgIJ-leden, vaak gerelateerd aan de verhuurder, en het informeren van de leden over het reilen en zeilen bij Beter Wonen. Geleidelijk kwam daar verandering in en kreeg de samenwerking tussen de HVgIJ en Beter Wonen als verhuurder meer vorm wat resulteerde in veel minder klachten. Toen in 2015 de nieuwe Woningwet van kracht werd, werd de HVgIJ een nog belangrijkere gesprekspartner van Beter Wonen. Vanaf dat moment was de HVgIJ niet alleen informatief gesprekspartner, maar praten zij ook mee bij belangrijke beleidszaken, waaronder het opstellen van de prestatieafspraken samen met Beter Wonen en de gemeente Kampen.

            

Lidmaatschap HVgIJ

Vanwege bovengenoemde nieuwe Woningwet is het belangrijk dat de HVgIJ alle huurders van Beter Wonen vertegenwoordigt. n 2017 is binnen het bestuur van de HVgIJ, maar ook samen met de directie van Beter Wonen, regelmatig gesproken over hoe dat vorm te geven.
Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering van de HVgIJ in december 2017 is besloten dat, om samen sterk te zijn, alle huurders gratis lid worden van de huurdersvereniging. Hierdoor heeft het bestuur van de HVgIJ een grotere achterban om meningen te polsen en om informatie te vragen bij het maken van huurdersadviezen en -beslissingen.
Hierbij kan het bestuur ook uw mening vragen. De HVgIJ vertegenwoordigt in overleggen met Beter Wonen de belangen van al haar leden.

Wilt u geen lid zijn van de huurdersvereniging?

Als u, om wat voor reden dan ook, geen lid wilt zijn van de HVgIJ, kunt u dat aan Beter Wonen (038-3323399 of info@bwij.nl) doorgeven.

Vragen?

Dan kunt u terecht bij:

  • de voorzitter van de HVgIJ, de heer Bouwmeester via het emailadres info@hvgij of telefonisch
    06-53 144 583.
  • de directeur van Beter Wonen, de heer Hoogenkamp via het emailadres info@bwij of telefonisch
    038-332 33 99.

Zij beantwoorden uw vragen graag.