Zonnepanelen

Betaalbaarheid van wonen
Voor ons is blijvende betaalbaarheid van sociale huurwoningen een belangrijke doelstelling. Ook staat duurzaamheid bij ons hoog op de agenda. Door gebruik te maken van zonne-energie profiteren huurders door een langere energierekening van lagere woonlasten. Daarnaast voorzien we flats van zonnepanelen om het energieverbruik te vergroenen.

Vermindering CO2 uitstoot
Het plaatsen van zonnepanelen is een belangrijke en grote stap in de vermindering van de CO2 uitstoot. Het doel is om in 2020 tenminste 30% minder CO2 uit te stoten.

 Zonnepanelen
Na een gezamenlijke aanbesteding sloten we voor de levering en installatie van de zonnepanelen een contract af met Nooter technische installaties B.V. en Econed. We hebben afspraken gemaakt om voor onze huurders een goed onderhoudscontract, goede monitoring van de opbrengsten via internet en een prestatiegarantie te garanderen.

Deelname
Ongeveer 25% van onze huurwoningen is geschikt voor zonnepanelen. De betreffende huurders hebben wij in december 2013 geïnformeerd. Als u belangstelling heeft voor plaatsing van zonnepanelen maar geen brief ontvangen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. We bekijken dan wat de eventuele mogelijkheden zijn.

Veel belangstelling
Na versturing van het aanbod bleek de belangstelling voor het aanbrengen van zonnepanelen boven verwachting. We behandelen de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Wanneer het budget voor 2013 en 2014 besteed is, stellen we een wachtlijst op voor 2015.

Zonnepanelen op ons kantoor
Op ons kantoor plaatsen we ook zonnepanelen. Deze zonnepanelen brengen ongeveer 10.000kWh aan stroom per jaar op. Met deze hoeveelheid kunnen ongeveer 5 huishoudens een jaar van stroom worden voorzien.