Woningzoekenden

Als u wilt verhuizen naar een (andere) huurwoning in de gemeente IJsselmuiden, Kampen of Zwolle moet u ingeschreven staan als woningzoekende. U kunt zich inschrijven via de website De Woningzoeker. De Woningzoeker biedt u toegang tot het complete woningaanbod van de vier woningcorporaties uit deze regio’s (Beter Wonen IJsselmuiden, deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ). De kosten voor het inschrijven zijn eenmalig € 15,50 en daarna jaarlijks € 9,50. Per 1 januari 2016 zijn de tarieven vastgesteld op respectievelijk € 16,00 en € 10,00.

De woningen die beschikbaar komen worden geadverteerd op De Woningzoeker en zijn verdeeld in ‘wenswoningen’, ‘spoedwoningen’ en ‘vrije sector woningen’. Wenswoningen worden toegewezen op basis van inschrijfduur. Spoedwoningen worden door middel van loting toegewezen. Voor deze woningen maakt het dus niet uit hoe lang u ingeschreven staat. Wens- en spoedwoningen hebben een huurprijs tot € 710,68. Vrije sectorwoningen zijn woningen met een huurprijs hoger dan € 710,68.  Om in aanmerking te komen voor deze woningen moet het gezamenlijk verzamelinkomen minimaal € 35.739 zijn.

Wanneer u hulp nodig hebt bij uw inschrijving, neem dan contact met ons op via telefoonnummer  (038) 332 33 99. Wij helpen u graag.

Bijlagen